حدود قیمت (هرمتر) : از تا

خواب: 2: 80

آپارتمان

عمومی

10 ماه قبل

خواب: 2: 80

آپارتمان

10 ماه قبل

10 ماه قبل

هر مترمربع 18,000,000
فروش ویلایی

فروش ویلایی عبدالمطلب

بولوار عبدالمطلب

خواب: 2: 128

ویلایی

عمومی

10 ماه قبل

هر مترمربع 18,000,000

خواب: 2: 128

ویلایی

10 ماه قبل

هر مترمربع 13,000,000

فروش ویلایی 100 متری

مشهد بولوار گاز

: 100

ویلایی

عمومی

10 ماه قبل

هر مترمربع 13,000,000

: 100

ویلایی

10 ماه قبل

هرمتر مربع 10,000,000/در سه طبقه

در سه طبقه: 150

آپارتمان

عمومی

11 ماه قبل

هرمتر مربع 10,000,000/در سه طبقه

در سه طبقه: 150

آپارتمان

11 ماه قبل

هرمتر مربع 6,700,000
15407

آپارتمان 85 متری طبقه سوم

مشهد بولوار مطهری شمالی

خواب: 2: 85

آپارتمان

عمومی

11 ماه قبل

هرمتر مربع 6,700,000

خواب: 2: 85

آپارتمان

11 ماه قبل

خواب: 2: 75

آپارتمان

عمومی

12 ماه قبل

خواب: 2: 75

آپارتمان

12 ماه قبل

خواب: 2: 110

آپارتمان

عمومی

1 سال قبل

خواب: 2: 110

آپارتمان

1 سال قبل

خواب: 1: 60

آپارتمان

عمومی

1 سال قبل

خواب: 1: 60

آپارتمان

1 سال قبل


پیام خودرا ارسال نمایید
ارسال