حدود قیمت (هرمتر) : از تا

75 متری همکف بلوار کریمی

مشهد بولوار مطهری شمالی

خواب: 1: 70

آپارتمان

عمومی

1 سال قبل

خواب: 1: 70

آپارتمان

1 سال قبل

خواب: 2: 135

آپارتمان

عمومی

1 سال قبل

خواب: 2: 135

آپارتمان

1 سال قبل

مساحت: 117

ویلایی

عمومی

2 سال قبل

مساحت: 117

ویلایی

2 سال قبل

آپارتمان 90 متری

مشهد بولوار جلال

خواب: 2: 90

آپارتمان

عمومی

2 سال قبل

خواب: 2: 90

آپارتمان

2 سال قبل


پیام خودرا ارسال نمایید
ارسال